Producenci, dystrybutorzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy muszą poinformować wszystkich innych uczestników łańcucha dostaw, takich jak konsumenci, o zidentyfikowanych zagrożeniach związanych z tymi substancjami.

Oznakowanie i pakowanie CLP

Odbywa się to poprzez oznakowanie opakowań substancji/mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP, przed wprowadzeniem jej do obrotu.

  • Substancję lub mieszaninę uważa się za niebezpieczną.
  • Mieszanina zawiera jedną lub więcej substancji stwarzających zagrożenie w ilościach przekraczających określoną wartość progową.
  • Produkt jest wybuchowy.

CLP to zawartość etykiety i umiejscowienie poszczególnych elementów. Następujące dane muszą być zawarte na etykiecie, która powinna być przymocowana do opakowania w jednym lub kilku miejscach:

  • Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy.
  • Minimalna ilość substancji/mieszaniny w opakowaniach, która jest udostępniana publicznie (chyba, że jest to podane w innym miejscu na opakowaniu);
  • Identyfikatory produktu;

Oznakowanie opakowań CLP - dowiedz się więcej na https://consultchem.pl

W stosownych przypadkach piktogramy i hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności i inne informacje wymagane przez prawo.

CLP określa ogólne wymagania dotyczące etykietowania w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy i stosowania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin. Niektóre substancje i mieszaniny nie muszą być oznakowane, np. te zawarte w małych opakowaniach (zwykle mniej niż 125 ml) lub te, które z innych względów są trudne do oznakowania. Dodatkowe przykłady są wymienione w załączniku I, sekcja 1.3. Wyjątki te pozwalają dostawcom na pominięcie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia lub (lub) zwrotów wskazujących środki ostrożności lub piktogramów w elementach oznakowania zwykle wymaganych na mocy rozporządzenia CLP.

Opakowanie substancji chemicznej musi być tak skonstruowane, zamknięte i zaprojektowane, aby zawartość nie mogła się wydostać. Materiał opakowania musi być mocny, wytrzymały i odporny na uszkodzenia spowodowane zawartością. Jeżeli opakowanie ma zdejmowane zamknięcia, musi ono umożliwiać wielokrotne zamykanie bez umożliwienia wycieku zawartości.

Opakowanie produktów chemicznych, które mają być sprzedawane ogółowi społeczeństwa, nie może wzbudzać ciekawości lub zainteresowania dzieci i wprowadzać ich w błąd. Opakowanie chemikaliów, które mają być dostarczone ogółowi społeczeństwa, nie może wyglądać lub być identyczne z opakowaniem żywności, paszy dla zwierząt, produktów leczniczych lub kosmetycznych.

Opakowanie produktów chemicznych

Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i zamknięcia utrudniające otwarcie przez dziećmi

Jeżeli produkt zawiera metanol, dichlorometan lub jakąkolwiek inną niebezpieczną substancję lub mieszaninę, wymagane są zabezpieczenia przed dziećmi lub (lub) ostrzeżenia dotykowe. Ta strona zawiera również link do strony "Special Labeling & Packaging Situations". Zawiera ona omówienie zagrożeń, do których odnosi się ten obowiązek.

Guidance on Labelling and Packaging Under the CLP Regulation zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań dla opakowań i etykietowania.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać