​Gaz ziemny to jedno z najcenniejszych paliw kopalnych, a przy tym charakteryzujące sezonową zmiennością i co za tym idzie - przewidywalnością. Nic zatem dziwnego, że kontrakty futures na ten surowiec są tak chętnie wybierane przez inwestorów na całym świecie. Dzięki rosnącemu popytowi na gaz w krajach rozwijających się oraz z uwagi na wzmocnienie globalnej infrastruktury wiele firm zmieniło zasięg z lokalnego na światowy. Warto również pamiętać o perspektywach i rozwijających się technologiach skraplania gazu ziemnego. Jak więc z sukcesem inwestować w gaz ziemny?

Futures na gaz ziemny

Droga gazu ziemnego do odbiorców jest stosunkowo długa.  Przede wszystkim złoże musi zostać najpierw odkryte. Następnie odbywa się wydobycie oraz rafinacja surowca.  Te skomplikowane procesy wymagają całkiem dużych inwestycji ze strony “producentów” paliwa. 

Aby w końcowej fazie sprzedać gaz z zyskiem, spółki paliwowe zawierają umowy z siecią dystrybutorów, która po ściśle określonej cenie dostarcza gotowy produkt do konsumenta.  Tego typu umowa określa, że nabywca dokonuje zakupu wybranej ilości gazu po ściśle określonej cenie w MMBTU czyli brytyjskich jednostkach termalnych.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycjami w paliwa kopalne, możliwość handlu kontraktami futures na wartość gazu ziemnego. Otrzymasz możliwość handlu zmiennością tego paliwa stosując dźwignię, a także bez potrzeby zakupu instrumentu bazowego.

Zalety handlu kontraktami na gaz ziemny

Rynek kontraktów futures to głównie wystandaryzowane kontrakty terminowe o nominałach, które zazwyczaj wynoszą 5000 mmBtu. Ich terminy zapadalności mogą wynosić do 72 miesięcy w stosunku do instrumentów długoterminowych. Podobnie sytuacja kształtuje się w sektorze ropy naftowej na NYMEX, gdzie notowane są instrumenty pozwalające zmienić docelowy terminal gazociągowy czyli tak zwany basis swap.

Jakie są zatem największe korzyści z handlu kontraktami futures na gaz ziemny? Jest to m.in.

  • duża płynność rynkowa,
  • możliwość spekulacji,
  • niskie koszty transakcyjne,
  • łatwość odsprzedaży lub odkupu kontraktu w trakcie życia opcji,
  • łatwość zamykania i otwierania długoterminowych kontraktów futures z dostawami z wykorzystaniem transakcji swapowych.

Dlaczego jeszcze warto handlować futures na gaz ziemny?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, gaz ziemny stał się bardzo potężnym źródłem energii. Obecnie stanowi podstawę funkcjonowania zarówno wielu globalnych spółek, jak i indywidualnych konsumentów.  Zwiększony popyt na to paliwo od dawna przykuwa uwagę inwestorów w kontrakty futures, którzy potrafią korzystać z sezonowej zmienności gazu, a jednocześnie nie mają oporów przed handlem z zastosowaniem wysokiej dźwigni.

​Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać