​Kontrakty futures to rodzaj kontraktu terminowego, który pozwala zarabiać na przewidywaniu kształtowania się kursu instrumentu bazowego w przyszłości. Czym są dokładnie? Jakie są ich rodzaje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są kontrakty futures?

Kontrakty futures to jak wspomniano we wstępie jeden z typów kontraktów terminowych (obok kontraktów forward), które są jednym z najpopularniejszych instrumentów pochodnych. Co to oznacza? Otóż, instrument pochodny to mechanizm, który opiera się na konkretnym instrumencie bazowym. W przypadku kontraktów futures mogą nim być zarówno indeksy, czy akcje, jak i waluty, czy nawet surowce. Inwestycja w kontrakty futures polega w efekcie na zawarciu pewnego rodzaju zakładu, który dotyczy kształtowania się ceny konkretnego instrumentu bazowego w przyszłości.

Jak w praktyce działa kontrakt futures? Otóż, należy mieć świadomość, że jest to kontrakt terminowy stanowiący dwustronną umowę pomiędzy dwoma uczestnikami rynku. Jeden z nich zobowiązuje się bowiem do zakupu określonej ilości aktywów w przyszłości, a drugi zgadza się na ich sprzedaż. Strona kupująca otwiera w efekcie tzw. długą pozycję, co skutkuje tym, że inwestor oczekuje wzrostu kursu aktywów w przyszłości, dzięki czemu będzie mógł na nich zarobić. Strona sprzedająca zajmuje natomiast tzw. krótką pozycję licząc, że kurs instrumentu bazowego będzie spadał, co pozwoli mu zarobić. Istotne jest także to, że kontrakt terminowy zostanie rozliczony dopiero w ustalonym dniu jego wykonania, co pozwala swobodnie handlować kontraktami. Co więcej, możliwe jest także jego wcześniejsze zamknięcie, jednak wymaga ono zawarcia transakcji przeciwstawnej. 

Kontrakty futures - jak inwestować?

Możliwość inwestowania w kontrakty futures mają posiadacze rachunków inwestycyjnych, w związku z czym otwarcie konta maklerskiego powinno być pierwszym krokiem w kierunku tego typu inwestycji. Po założeniu rachunku inwestycyjnego wystarczy go zasilić, co pozwoli zacząć inwestować na rynku futures. Istotne jest jednak to, by odpowiednio wybrać brokera, ponieważ oferty poszczególnych kont maklerskich znacznie się od siebie różnią. Odmienne mogą być bowiem nie tylko możliwości inwestycyjne, ale również sposób działania platformy inwestycyjnej. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy wyborze konta maklerskiego? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym istotę wyboru brokera.

Rodzaje kontraktów futures

Kontrakty futures to jedne z najpopularniejszych kontraktów terminowych, wśród których można wyróżnić kilka typów. Podstawą klasyfikacji jest w tym przypadku instrument bazowy, na którym opiera się dany kontrakt, co pozwala wyróżnić:

  • kontrakty terminowe na akcje;
  • kontrakty terminowe na indeksy giełdowe;
  • kontrakty terminowe na waluty;
  • kontrakty terminowe na obligacje;
  • kontrakty terminowe na stopy procentowe;
  • kontrakty terminowe na surowce;
  • kontrakty terminowe na indeksy sektorowe, np. bankowy.

Podsumowując należy stwierdzić, że kontrakty futures to jedne z najpopularniejszych instrumentów pochodnych. Swoją popularność zawdzięczają m.in. temu, że umożliwiają zarabiać zarówno na spadkach, jak i wzrostach wartości instrumentu bazowego.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać